Image by Jaredd Craig

Akashic Records

Akashic is Sanskriet voor "primaire stof". Ze zijn aangeduid met verschillende namen, zoals: Het Boek des Levens, de Kosmische Geest, de Universele Geest, het collectieve onbewuste, het collectieve onderbewustzijn, en de ziel records. 

Het is het verleden, het heden en de toekomstige kennis van alle dingen. Het is het universele archiveringssysteem dat alle gedachten, woorden en acties opneemt. Het is het archief van alle menselijke ervaring, een dossier van alle gebeurtenissen. Sommigen zeggen dat de Akashic records vergelijkbaar zijn met een kosmisch of collectief bewustzijn. Het zijn dossiers van alle talenten en kennis.

 

Zij zijn geen werkelijke boeken of scrolls, hoewel veel mensen ze als zodanig zien wanneer ze toegang krijgen tot deze, maar ze zijn eigenlijk een energieke trilling. Het is deze energie vibratie die vertaald wordt in beelden, vormen, symbolen, beelden, en taal die de geest kan begrijpen.
 

Iedere persoon heeft toegang tot zijn of haar eigen records. 

Vraag de Akashic Records inwijding aan of neem contact met mij op via info@morgain.nl

De kosten voor deze energie uitwisseling bedragen € 20,-.
Dit betreft een afstandsinwijding.
Incl. handleiding en certificaat.

f.eu1.jwwb.nl_public_p_f_m_temp-tflkogunkgmyeultbvwe_1io5ug_catvirtueelschild-1-1.png
f.eu1.jwwb.nl_public_p_f_m_temp-tflkogunkgmyeultbvwe_081or0_gatvirtueelschild-1-1.png

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/