Integrated Energy Therapy

 

IET is ontwikkeld door Stevan J. Thayer en gebruikt de violette energiestraal. Integrated Energy Therapy® (IET) is een bijzondere en krachtige energie behandeling, waarbij blokkades en klachten zowel op lichamelijk, emotioneel, mentaal als ook op karmisch niveau worden verholpen. Het kan je leven in balans brengen door je te helpen patronen uit het verleden voorgoed los te laten. In ons leven hebben we dagelijks te maken met verschillende emoties zoals bv. kwaadheid, angst, verdriet, stress, machteloosheid etc.

Ons lichaam zal verschillende gevoelens opslaan en onderdrukken. Door negatieve opgeslagen ervaringen kunnen we niet meer naar behoren functioneren en ze belemmeren het welzijn van de mens.
Deze emotioneel geladen energie in de cellen blijft in de cellen en veroorzaakt daar de energieblokkades, die de basis zijn van ziekten, pijn en mentale klachten. Bovendien laten deze blokkades in onze aura een soort beeld achter dat naar de buitenwereld toe een aantrekkingskracht heeft voor weer zo’n zelfde soort ervaring.
Dit biedt ons dan de mogelijkheid om alsnog de emotie te verwerken en los te laten. Helaas gaat dat vaak mis en in plaats van het loslaten van ervaringen uit de aura voegen we er nog eens een extra indruk aan toe. Dit zorgt voor herhalende patronen in ons leven. Tijdens het werken met IET wordt er globaal gekeken naar vier lagen in de aura (fysieke laag, emotionele, mentale en spirituele) waarin ervaringen opgeslagen worden. De lagen werken onderling ook als filters om het trillingsniveau van de energie die er doorheen gaat aan te passen naar de volgende laag toe.

Door de IET behandeling worden deze blokkades opgelost. Het zorgt er niet alleen voor dat mensen weer lekker in hun vel komen te zitten, het zorgt er ook voor dat men pijn, ziekte en klachten weer kunnen loslaten. Het werkt middels handoplegging en drukpunten door de kleding heen.

Bij IET wordt gewerkt met de energie van 9 speciale aartsengelen. Met begeleiding van engelen- energie gaat de IEThealing techniek op ieder cellulair gebied negatieve blokkades opheffen en het tegenovergestelde: het positieve, integreren.
Met deze IET 
Therapie werken we als team samen met de engelen om jouw energieblokkades op te heffen zodat jij opnieuw in balans komt en optimaal kan gaan functioneren.

De Aura lagen

De meest compacte laag en het dichtst bij het lichaam is de fysieke laag, daarom reageert deze laag het traagst op veranderingen. Hierin worden ervaringen opgeslagen zoals spanning, pijn en een blauwe plek tijdens een ongeval.

De emotionele laag ligt verder van het lichaam af en heeft een hoger trillingsniveau. Het geeft een directe reflectie van onze emotionele staat op dit moment. Deze laag slaat al onze emotionele ervaringen op, zowel de ‘goede’ als de ‘slechte’. Het is in deze laag dat we al onze trauma’s, verliezen, verdriet, boosheid, angsten, liefdes, triomfen, extases, vreugdes en hoop opslaan.

De mentale laag ligt nog verder naar buiten. Deze laag vormt een blauwdruk gebaseerd op onze levenservaringen. In de mentale laag zijn het onze gedachten en overtuigingen die het patroon creëren. Hoe langer en sterker we een gedachte over onszelf en ons leven vasthouden, hoe krachtiger de invloed in de mentale laag. Voorbeelden van invloeden in de mentale laag zijn: mannen zijn gevaarlijk, ik ben niet gewenst, ik ben niet goed genoeg, het leven is een strijd…. Deze opgeslagen indrukken in de mentale laag werken als een filter en beïnvloeden sterk onze ervaring van de wereld om ons heen.

De spirituele of karmische laag ligt het verst van het lichaam, hierin zijn herinneringen aan vorige levens en ervaringen die we in zo’n vorig leven niet hebben kunnen verwerken opgeslagen. Deze laag is ook het medium voor paranormale ervaringen waaronder synchroniciteit, déjà vu, telepathie en voorkennis.

De IET niveau's

Met het IET basis niveau kan met werken aan fysieke en emotionele klachten. Het intermediate niveau werkt aan mentale and karmische problemen. Waar de eerste twee niveaus gericht zijn op het verwijderen van blokkades en het helen van emoties en gedachten patronen (getting the issues out of your tissues) is het derde niveau gericht op het beleven van je zieledoel in dit leven. Dit gevorderde niveau geeft uitleg over de grotere aspecten van ieders zieledoel en hoe het zich manifesteert wanneer je toe bent aan een nieuw doel in je leven. Het legt uit hoe de energie van dit zieledoel vanuit je Zielester door je aura gaat en welke emoties en gedachten daarmee gepaard gaan zoals is dit alles wat we hier doen?, wat is mijn doel in dit leven?